Manni Kössler

Manni Kössler, tecknad av Alfonso Zapico

Manni Kössler översätter från spanska och engelska. Bland de författare hon har översatt kan nämnas César Aira, Fernando Aramburu och Emma Reyes. Tillsammans med Elisabeth Helms har hon tagit sig an verk av Carlos Fuentes och Octavio Paz. Hon har också tolkat diktare som Juan Carlos Piñeyro.

Tillsammans med Elisabeth Helms har hon översatt de tre delarna av Balladen från norr av Alfonso Zapico, utgivna under 2021 och 2022, och Slumpens spår av Paco Roca som ges ut i oktober 2022.