Paco Roca

Paco Roca

Serieskaparen Paco Roca slog igenom 2007 med Arrugas, berättelsen om Emilio och hans vänner på ett äldreboende. Det var första gången som ett så allvarligt ämne som alzheimer skildrades i serieform i Spanien. Paco Roca har skrivit en rad uppskattade album om allt från Dalí till internationell diplomati, som har översatts till engelska, franska, italienska med flera språk. Hösten 2021 ger vi ut Slumpens spår, en serieroman om de spanska republikaner som deltog i befrielsen av Paris under andra världskriget.

Bland den stora mängd utmärkelser som Paco Roca har tilldelats kan nämnas Premio Nacional de Comic (för Arrugas/Emilio och glömskan 2008) och det italienska Gran Premio Romics. 2019 fick han Inkpot Award på Comic Con i San Diego, , och 2020 Eisnerpriset i kategorin Bästa utländska album för La casa.