Den okända dimensionen

Översättning

200 kr

Originalets titel: La dimensión desconocida
Danskt band, trådbunden, 242 sidor
Palabra förlag 2019
ISBN: 978-91-984970-2-1

Beskrivning

1984 kliver en man in på redaktionen till en oppositionell tidskrift i Santiago de Chile, visar sin militärlegitimation och säger att han har något viktigt att berätta. Med sitt vittnesmål om gripanden, hemliga fängelser, tortyr och mord öppnar han dörren på glänt till en okänd dimension, den parallella verklighet som existerade under diktaturen.

Trettio år senare föreställer sig romanens berättare hur livet gestaltade sig för de människor mannen vittnat om: Småbarnspappan som greps på väg till skolan med sina barn, den unge pojken som flydde när polisen stormade hans hus och sedan hamnade i Sverige, kommunisten som för att rädda sina bröder blev säkerhetstjänstens angivare. Hon närmar sig också honom, mannen som torterade, vittnade och därefter tvingades fly landet, i sina försök att förstå den värld hon växte upp i. Berättarens vardag, teveprogrammen hon tittade på och musiken hon lyssnade till kontrasteras med de brutala dåd hon fick vetskap om genom tidningarnas rubriker.

”Boken är en uppgörelse med en ond tid, ett försök att medvetandegöra fascismens terror; en hyllning till dem som offrade sina liv för friheten, också torteraren Andres. En omskakande och nödvändig bok.” Uno Nilsson, lektör, BTJ-häftet nr 17 2019

”I glipan mellan verklighet och fantasi sker uppgörelsen med Pinochet – Den okända dimensionen är en vass läsupplevelse, som gör stor litteratur (nyligen belönad med Juana Inés de la Cruz-priset) av en nations sår.” Litteraturtoppen

Kategori: